Utställning sommar 2020

Papper och poesi

Tre år kommer utställningarna i Magasin Katrin att handla om papper. Sommaren 2020 är temat Papper och poesi.

Sidan är under uppbyggnad.

 

Projekt Papper

PAPPERSPROJEKT/FIGURTEATERKOMPANIET

 

Papper är en fantastisk skapelse som sedan många tusen år enar människor från hela världen på olika sätt.

Papper i olika former och olika uttryck såsom naturkollage, ritade och målade bilder samt skrivna och tryckta texter, har kommit till oss genom en resa från det gamla Egypten, genom Kina, Arabländerna, Spanien, Frankrike, England och Tyskland för att sedan hamna hos oss i Norden.

I Sverige är Värmland platsen där den stora produktionen av papper finns.

För oss, och idag är papper en symbol för den naturliga processen där vår miljö är en viktig del av det vi måste ta hand om. Men det är också ett material som kan hjälpa oss att förstå, kommunicera och tillsammans skapa och arbeta för en bättre framtid.

 

Papper som en del av naturens kretslopp, och Papper som konstnärligt utryck är temat vi kommer att arbeta med under 2019-2021.

I projektet ingår att söka och sprida kunskap om pappersprocessen i Värmland. I samarbete med Paper Province och de företag som producerar olika typer av papper.

Vi vill använda oss av dessa produkter på ett konstnärligt sätt genom att:

  • Genomföra olika kreativa verkstäder i förskola och skola.
  • Producera dockteater och teater med papper som kreativ material.
  • Bjuda nationella och internationella papperskonstnärer att göra utställningar i vår konsthall Magasin Katrin i Långban.

 

Välkomna till vårt Pappersprojektet!